ugovor o igranju

Svaki igrač na terenu je u obavezi da svojim potpisom pristane na sledeće uslove koje nameće klub:

-Paintball može biti veoma opasan, ukoliko se ne poštuju pravila koja se odnose na bezbednost igre;
-Povrede pogotka u nezaštićeno lice mogu prouzrokovati privremeno ili trajno slepilo odnosno gluvilo;
-Paintball klub „Spartan“ je dužan da gore navedena lica upozna sa merama bezbednosti tokom igre;
-Paintball klub „Spartan“ ne odgovara za pretrpljenu štetu odnosno povrede nastale tokom igre;
-Gore navedeni su dužni da pri rukovanju opremom paintball kluba „Spartan“ postupaju sa pažnjom;
-Svako ko prouzrokuje štetu s namerom ili nepažnjom, na opremi kluba, biće u obavezi da je nadoknadi;

-
U slučaju nastanka spora, isti će se rešavati pred mesno nadležnim sudom u Zrenjaninu.


Svaki igrač je u obavezi da sa sobom ponese ličnu kartu ili neku drugu javnu ispravu sa slikom, i da na dokumentu navede svoj JMBG (Jedinstveni matični broj građana) i broj lične karte.

Maska

-Prilagođavanje maske glavi se vrši tako što se steznici koji se nalaze na elastičnoj traci pomeraju ka spoljašnosti (kako bi masku zategli) odnosno ka unutrašnjisti (kako bi masku otpustili) (slika)
-Prilagođavanje maske takođe vršite postavljanjem elastične trake u odgovarajući položaj na glavi. (slika)

-Molimo da ukoliko masku odlažete na zemlju, nemojte je stavljati u položaj u kome staklo dodiruje zemlju!!! (slika)
-Kada stavljate/skidate masku, prethodno je blago odvojite od glave kako bi sačuvali sunđere!!!

-Čišćenje maske na terenu od boje, vrši isključivo osoblje kluba!

MASKU UVEK NOSITE U TOKU IGRE!!!
MASKU NOSITE I KADA STE POGOĐENI SVE DOK NE STIGNETE U SIGURNU ZONU!!!


Marker

-Kuglice sipajte u loader. Dobro obratite pažnju da je poklopac loadera dobro začepljen. U praksi se dešava da kuglice ispadnu.(slika)

-Otkočite marker tako što ćete pritisnuti kočnicu (nalazi se iznad okidača ). Kada se pokaže crveni znak (opasnost) marker je u poziciji da ispaljuje kuglice. Marker zakočite pritiskajući kočnicu u suprotnom smeru. (slika)

UVEK KADA STE U DRUŠTVU, DRŽITE MARKER U ZAKOČENOM POLOŽAJU.
NIKADA NE UPERUJTE MARKER U DRUGOG (Bez zaštitne opreme) čak ni u šali.

-Pogođeni marker se briše isključivo SUVOM krpom!

-Ukoliko se desi da vam kuglica pukne u cevi (boja curi iz cevi), obratite se predstavnicima kluba, kako bi isti očistili, jer zaprljan marker povećava nepreciznost.

kombinezon i pancir

-Kombinezon i pancir se brišu vlažnim sunđerom.
-Molimo da pre oblačenja/svlačenja kombinezona izujete svoju obuću!!!
-Molimo da pre odlaganja kombinezona i pancira obrišete sve fleke od boje koje ste zadobili u toku igre!!!
Pancir se postavlja u položaj gde "pipci" stoje na leđima. (slika)


Kuglice na terenu.

-Paintball kuglice se prave od netoksične biorazgradive materije koja nije štetna po organizam i okolinu.

-Molimo, nemojte stavljati u marker kuglice koje ste pronašli na terenu. One su po pravilu stare, mekane, nabubrele i samo će zaglaviti sistem!!!
Нема постова.
Нема постова.